Aangifte van een arbeidsongeval

De aangifte van een arbeidsongeval is echter zeer strikt vastgelegd door de wetgever. Strikt genomen dient de werkgever de aangifte in orde te brengen binnen de 10 dagen na het ongeval.

Het te gebruiken aangifteformulier kan u hier downloaden.

Er dient ook een medisch attest bezorgd te worden zodat de verzekeraar zicht heeft op de kwetsuren van uw werknemer. Klik hier om een blanco medisch attest te downloaden.

Bent u om één of andere reden niet in de mogelijkheid de aangifte binnen de wettelijk voorziene termijn in te vullen, laat het ons dan zeker per mail weten: verz.keersmaekers@verz.kbc.be