Aansprakelijkheid (ondernemingen)

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid exploitatie

Ondernemen betekent risico's nemen maar als bedrijfsleider of zelfstandige probeer je de mogelijke risico's zoveel mogelijk te voorzien. Toch is het onvermijdelijk dat er door de activiteiten (uitvoering van bepaalde werken, productie van producten, verkoop van producten, ...) als ondernemer of zelfstandige schade wordt berokkend aan derden. Deze schade kan leiden tot zware claims. Tegen de financiële gevolgen van deze risico's kan u zich verzekeren, uw onderneming en de producten van uw ondernmening worden op deze manier beschermd.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering

Als ondernemer levert u graag goed werk. U hebt een prima product. U bent een deskundig installateur. En toch kan het soms eens misgaan. Plots hangt uw klant aan de telefoon omdat de gekochte ketel ontploft is, omdat de kast uiteen is gevallen op het hoofd van een medewerker of omdat een kortsluiting brand heeft veroorzaakt.
Ook na levering blijft u aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gebreken aan uw product of door vergissingen tijdens de installatie. Dat kan u dus een aardige duit kosten. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid na levering helpt u eventuele schade te vergoeden

Beroepsaansprakelijkheid

Fouten of vergissingen kunnen verstrekkende consequenties hebben.  Dit is zeker van toepassing op bepaalde beroepen zoals bijvoorbeeld: architecten, chirurgen,  kinesisten, accountants enz.  Een verzakking van een woning, een patiënt raakt verlamd, een bedrijf gaat failliet... Omwille van dat specifieke en soms grote risico kunnen zij zich daarom verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als zaakvoerder, bestuurder of directeur hebt u een grote verantwoordelijkheid. U moet uw bedrijf draaiende houden en zorgen dat u met alle wetgeving in orde bent. U moet dus heel wat in het oog houden. En misschien maakt u wel eens fouten. Aandeelhouders of andere benadeelden kunnen u dan aansprakelijk stellen voor de schade die ze hebben geleden. Daarbij staat uw persoonlijke vermogen op het spel. De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid heeft u dus echt wel nodig. (zie algemene principes bestuurdersaansprakelijkheid)

Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing 

U baat een publieke ruimte uit: dancing, hotel, restaurant, sportzaal, bioscoop, een grote winkel, ... Of u organiseert een grote tentfuif. In dat geval bent u burgerlijk aansprakelijk wanneer brand uitbreekt of er zich een ontploffing voordoet. Of u nu schuld hebt aan de brand of niet; objectieve aansprakelijkheid betekent immers dat er geen fout nodig is. U zal de schade moeten vergoeden.
Daarom bent u (als uitbater of organisator) wettelijk verplicht een verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing af te sluiten.

Bodemsanering

Tijdens uw activiteiten kan er zich een vorm van milieuverontreiniging voordoen. (vervuiling van grond, besmetting van oppervlaktewater, ...) Al hangt de kans sterk af van de sectoren waarin u als ondernemer werkzaam bent.  Als vervuiling wordt vastgesteld, kan u aansprakelijkgesteld worden en zal u moeten zorgen voor de sanering van de bodem.  De financiële gevolgen kunnen beperkt worden door een verzekering bodemsanering.

 

Deze opsomming van verzekeringen is niet limitatief, denkt u nog aan andere verzekeringen of wenst u bijkomende informatie inzake de vermelde verzekeringen, stuur ons het contactformulier door en wij nemen spoedig contact met u op.

Meer informatie vindt u eveneens op de website van KBC, klik hier.