Skip to main content

HET BOS & DE BOMEN VAN DE BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEDEN

Het is niet eenvoudig om in te schatten wanneer je als onderneming en bedrijfsleider aansprakelijk bent.

Daarom zetten we hier de belangrijkste basisbegrippen op een rijtje en illustreren dit met een eenvoudig voorbeeld.

WAAR GAAT HET OVER?

BA Uitbating

Soms loopt het bij het uitoefenen van je bedrijfsactiviteiten mis en berokken je schade. Aan klanten, aan naburige bedrijven, enz. Als die schade te wijten is aan een fout van een werknemer van je bedrijf of van jou als zaakvoerder, dan moet je die schade herstellen of vergoeden. Anders gezegd: je bent dan aansprakelijk. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor je bedrijf vergoedt de schadelijder dan in jouw plaats. Zo bescherm je (het vermogen van) je bedrijf.

Iedereen die actief is binnen je bedrijf is verzekerd. Dat gaat van de bedrijfsleiding, meewerkende gezinsleden tot de helpers en het personeel. Zelfs de tijdelijke helpers, zoals een uitzendkracht of een poetshulp, zijn meeverzekerd.

BA Bestuurder

Als bestuurder van een vennootschap kun je tijdens de uitvoering van je opdracht ook wettelijk aansprakelijk zijn voor schade die je door fouten en nalatigheden berokkent aan bedrijven, vzw’s en derden. Wanneer je een fout maakt, kun je persoonlijk of hoofdelijk – voor de fout van een collega-bestuurder – aansprakelijk zijn en kan de schuldeiser ook je privévermogen aanspreken.

De verzekering BA Bestuurder beschermt je tegen alle financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden voor je fouten als bestuurder: we betalen de schadevergoedingen en – als je dat wilt – ook je verdedigingskosten.

BA Beroep

De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de persoon of het bedrijf dat schade lijdt door je beroepsfout. Zo bescherm je je eigen bedrijf tegen schadevergoedingen van derden. We betalen ook als het om puur financiële schade gaat, bijvoorbeeld als je klant zijn bouwwerken moet stilleggen of te veel belastingen moet betalen omdat je een rekenfout maakte.

BA Na Levering

Deze vorm van aansprakelijkheid gaat in essentie over schade die je producten na levering of je diensten na uitvoering veroorzaken. Zit je met zo’n schadegeval “na levering” dan vergoedt deze verzekering de schadelijder.

DE PRAKTIJK:

In de praktijk worden bedrijven en zelfstandigen vaak met deze verschillende vormen van aansprakelijkheden geconfronteerd. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit duidelijk.

Neem Mr. Janssens, actief in de IT met de installatie van hard- en software.

Mr Janssens breekt een glazen raam bij zijn klant tijdens een bezoek bij deze klant om er bepaalde software te installeren. Deze schade valt onder de BA Uitbating.

Dezelfde Mr. Janssens, heeft hardware verkocht en geïnstalleerd bij zijn klant. Na een tijdje ontploft de hardware en kwetst de klant. Hier komt de BA Na Levering tussen.

Opnieuw Mr. Janssens, maakt een fout bij het ontwikkelen van de software voor zijn klant. De software richt schade toe aan de klant: de productie valt stil. Hier gaat het duidelijk over een beroepsfout, waardoor er beroep wordt gedaan op de BA Beroep.

Dezelfde Mr. Janssens, bestuurder van zijn IT-bedrijf, ontslaat op onrechtmatige wijze één van zijn werknemers. Deze schade veroorzaakt als bestuurder wordt gedekt door de BA Bestuurder.