Skip to main content

Jezelf, je mensen, je bedrijfswerking, je voertuigen, je patrimonium = de basis.

Aan de hand van deze elementen kan je je ondernemersrisico’s in kaart brengen. Als KBC-verzekeringsagent zijn we erin gespecialiseerd om voor elke starter een degelijk minimumpakket samen te stellen waarmee de belangrijkste ondernemersrisico’s zijn gedekt.

Je mensen en je team.

Bescherm jezelf en je familie

Je krijgt een ongeval op het werk of privé. Of je wordt ziek. Kom je rond met een wettelijk vervangingsinkomen van 40 euro per dag?

En wat bij blijvende letsels?
Denk zeker aan de vaste kosten die blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, kosten voor onderhoud en herstellingen, boekhoudkosten, telefoonabonnement of verzekeringspremies.

Denk zeker na over een ‘Verzekering gewaarborgd inkomen’!

Wist je dat het gemiddelde pensioen van een zelfstandige 770 euro is? Denk op tijd aan later, zelfs al kan je maar een klein bedrag sparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor starters met vennootschap is een sterk begin voor later én fiscaal interessant.

Wat zijn de financiële gevolgen voor je nabestaanden als je vroegtijdig overlijdt? Kan je familie een bepaalde periode financieel overbruggen? Kan ze privéleningen en/of bedrijfskredieten verder afbetalen?

Aanvullende overlijdenswaarborg in je VAPZ of IPT Schuldsaldo verzekering voor de bedrijfskredieten van je vennootschap kunnen een hoop ellende voorkomen.

Je bent wettelijk verplicht om jouw medewerkers bij een arbeid(weg)ongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden.

Extra waarborgen en opties in de KBC-arbeidsongevallen verzekering bieden een oplossing voor de meest diverse situaties.

Je bent wettelijk verplicht om uw medewerkers bij een arbeid(weg)ongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden.

Een verzekering die de financiële gevolgen vergoedt van de ongevallen waarvan je gezinsleden of onbezoldigde helpers het slachtoffer worden is zeker aangewezen.

Jij of je personeel berokkent schade aan derden.

Je berokkent schade aan goederen of mensen terwijl je je professionele activiteiten uitoefent. Wij verzekeren je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met je bedrijfsactiviteiten.

Een verzekering die de juiste aansprakelijkheid van je bedrijf dekt is een aanrader.

Door een brand of ontploffing in je zaak raken mensen ernstig gewond.

Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing voor uitbaters van inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, is de verzekering die je hier nodig hebt.

Je lijdt zelf schade door derden, of je wordt verdacht van een misdrijf. Dan is het belangrijk te weten wat je rechten zijn en hoe je professioneel te laten bijstaan.

Een verzekering die je informeert over je rechten en je bijstaat in de rechtbank kan je hier verder helpen.

Je veroorzaakt schade aan derden.

Je veroorzaakt met je bedrijfsvoertuig stoffelijke schade (blikschade, schade aan gebouwen, enz.) en/of lichamelijke schade (doden of gewonden) aan anderen in het verkeer.

Een aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is verplicht.

Je bedrijfsvoertuig raakt beschadigd door je eigen schuld, vandalisme, brand, glasbreuk, natuurgeweld of een aanrijding met dieren.

Opteer voor een omniumverzekering die de financiële gevolgen van deze situaties dekt.

Je bedrijfsgebouwen en -goederen.

Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebracht en voldoende verzekerd tegen brand, diefstal en alle risico’s?

Zijn je winst en de betaling van je vaste kosten veiliggesteld na zware brandschade?